Spring naar content

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Het omgaan met grensoverschrijdend gedrag kan een lastige opgave zijn. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een serieus probleem dat helaas in veel organisaties voorkomt. Het kan variëren van verbale intimidatie en pestgedrag tot seksuele intimidatie en discriminatie van collega’s en klanten. Het is belangrijk om te weten hoe je kunt omgaan met grensoverschrijdend gedrag, zowel als slachtoffer en als getuige. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om effectief te reageren op grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Herken de signalen

Het is essentieel om de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag te herkennen. Dit omvat ongepaste opmerkingen, beledigingen, bedreigingen, vernederende acties, fysiek geweld en seksuele intimidatie. Door de signalen te herkennen, kun je sneller reageren en actie ondernemen hoe je kan omgaan met grensoverschrijdend gedrag . 

Als je ook te maken hebt met agressie op de werkvloer, dan worden deze vaak onderscheiden in verschillende vormen. 

  • Frustratieagressie

Dit is een reeks van gebeurtenissen en onmacht, die niet gericht zijn op jou als persoon. 

  • Instrumentele agressie

Dit wordt gezien als een machtsspel. Jij of iemand in de organisatie is neerbuigend, kleinerend, dwingend, arrogant, zoekend naar discussies en wil de ander onzeker laten voelen. 

  • Agressie op de persoon

Deze vorm herken je door middel van macht, schelden, bedreigen, beledigen, (seksuele) intimidatie en/of discriminatie gericht op jou als persoon. 

  • Psychopathologische agressie

Vaak onsamenhangende communicatie. Er ontstaat verwarring door psychiatrische persoonlijkheidsstoornissen, verdovende middelen of lichamelijke aandoeningen. Wil je meer weten over agressie op de werkvloer, lees dan onze in de spotlight: agressietraining

 

Stel je grenzen

Laat duidelijk weten dat het gedrag onaanvaardbaar is. Communiceer assertief en respectvol, maar wees standvastig. Geef aan dat het gedrag niet getolereerd wordt en dat je verwacht dat het stopt.

Documenteer het gedrag

Houd een gedetailleerd verslag bij van het grensoverschrijdende gedrag. Noteer de incidenten, de data, de tijdstippen, de betrokken partijen en eventuele getuigen. Dit kan van onschatbare waarde zijn als je later een formele klacht moet indienen.

Zoek ondersteuning

Praat met iemand die je vertrouwt, zoals een collega, leidinggevende, HR-medewerker of vertrouwenspersoon op het werk. Bespreek het grensoverschrijdende gedrag en vraag om advies en ondersteuning bij het aanpakken van de situatie.

Dien een formele klacht in

Als het grensoverschrijdende gedrag aanhoudt en interne maatregelen geen oplossing bieden, overweeg dan om een formele klacht in te dienen bij de juiste autoriteiten binnen de organisatie. Volg de interne procedures en zorg ervoor dat je alle relevante documentatie en bewijsmateriaal verstrekt.

Zoek externe hulp

Als de interne kanalen niet effectief zijn of als je je niet veilig voelt om een formele klacht in te dienen, zoek dan externe hulp. Raadpleeg een juridisch adviseur, meld het bij relevante overheidsinstanties of zoek steun bij een vakbond of professionele organisatie.

Zorg voor jezelf

Grensoverschrijdend gedrag kan een grote impact hebben op je welzijn en gemoedstoestand. Zorg goed voor jezelf door steun te zoeken bij vrienden, familie en eventueel een therapeut. Vergeet niet dat je recht hebt op een veilige en respectvolle werkomgeving.

Omgaan met overschrijdend gedrag van klanten 

Het is belangrijk om te weten hoe je moet handelen als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag van klanten. Dit hoeft niet per se fysiek te zijn, maar kan ook online en per telefonisch contact met klanten voorkomen. Omgaan met irritaties en ongenoegen van klanten kan lastig zijn. Een training over klant- en servicegericht telefoneren kan hierbij helpen, om tijdens zo’n gesprek stevig in je schoenen te staan. 

Ten eerste is het cruciaal om je eigen veiligheid en welzijn voorop te stellen. Als je je onveilig voelt, zoek dan direct hulp van collega’s of een leidinggevende. Daarnaast is het essentieel om het incident te documenteren, inclusief de datum, tijd, locatie en details van het incident. Meld het voorval aan je leidinggevende of de daarvoor bestemde persoon binnen de organisatie, zodat zij op de hoogte zijn van wat er is gebeurd en passende maatregelen kunnen nemen. Bovendien kan het nuttig zijn om te overleggen met collega’s en te bespreken hoe zij omgaan met vergelijkbare situaties. Samenwerken en steun zoeken bij je team kan je helpen bij het omgaan met en het voorkomen van toekomstige incidenten van grensoverschrijdend gedrag van klanten.

Training omgaan met grensoverschrijdend gedrag bijwonen? 

Het omgaan met grensoverschrijdend gedrag is uitdagend, maar het is belangrijk om actie te ondernemen. Door assertief op te treden, grenzen te stellen en de juiste ondersteuning te zoeken leer jij hoe je om kan gaan met grensoverschrijdend gedrag.  Hebben wij jouw interesse gewekt en wil je de training grensoverschrijdend gedrag volgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Natuurlijk is het ook mogelijk om onze andere persoonlijke ontwikkeling trainingen en managementtrainingen te volgen. Meld je aan voor een persoonlijk adviesgesprek en we helpen je graag verder.