Spring naar content

Zo breng je structuur aan in jullie verkoopoverleg

Hoe vaak organiseer jij een verkoopoverleg? En hoe kwalitatief zijn deze meetings? Een van de belangrijkste voorwaarden voor een effectief en efficiënt verkoopoverleg is het aanbrengen van structuur. Maar waarom is dat van belang? En hoe zorg je voor een goede structuur? In dit artikel nemen we je stap voor stap mee en ontdek je hoe jij structuur aanbrengt in jullie verkoopoverleg. Voor meer resultaat!

De structuur van een verkoopoverleg

Met een goede structuur zorg je ervoor dat je alle deelnemers duidelijkheid geeft. Over het doel en de inhoud van het overleg. Maar ook over de rol van iedere deelnemer. Dit kun je al meenemen in de voorbereiding van het  gesprek. Volg onderstaande stappen voor het aanbrengen van een duidelijke structuur in een verkoopoverleg met jouw collega’s:

Openen

In de openingsfase geef je kort aan wat het doel is van het verkoopoverleg, hoeveel tijd het in beslag gaat nemen, welke onderwerpen aan bod komen (agenda) en op welke manier je de onderwerpen wilt behandelen (werkvormen). Het is belangrijk dat je de agenda ruim vóór het overleg opstelt. Hiermee laat jij merken dat je goed voorbereid bent en maak je het overleg belangrijk. Tip: Laat collega’s ook agendapunten aanleveren, zo voorkom je dat je in de openingsfase veel tijd verliest aan de inventarisatie.

Informeren

Na de openingsfase ga je over tot informeren. Je informeert collega’s over verkoop gerelateerde zaken. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe producten, nieuwe/gewijzigde processen, het evalueren van verkoopresultaten etc. Houd dit altijd kort om te voorkomen dat mensen afhaken.

Bespreken/oefenen

Nadat je de deelnemers geïnformeerd hebt, start het interactieve gedeelte van het verkoopoverleg. Voorafgaand aan de meeting heb je al aangegeven welke onderwerpen je wilt bespreken en op welke manier. Iedereen heeft dus de tijd gehad om zich goed voor te bereiden. De voorbereidingen variëren van ‘nadenken en mening vormen over een onderwerp’ tot ‘het uitwerken van verkoopvaardigheden’ of ‘het maken van een presentatie’.

Beslissen en afsluiten

Nadat alles is besproken, formuleer je in de laatste fase van het verkoopoverleg een duidelijke conclusie. Hoe kom je tot een duidelijke conclusie?

  • Check gedurende het overleg of er bij elk punt overeenstemming bereikt is en formuleer op dat moment direct een conclusie. Als je dit tussendoor al checkt, weet je dat je aan het einde van het overleg geen discussie krijgt over te nemen besluiten en uit te werken acties.
  • Zet aan het eind van het verkoopoverleg alle overeengekomen punten op een rij. Formuleer vervolgens concrete acties, bepaal wie ‘eigenaar’ wordt van de actie en wat de looptijd is.

Je weet nu wat de randvoorwaarden zijn voor een efficiënt en effectief overleg en hoe je structuur aanbrengt. Maar er is nog meer! Hoe neem en behoud je bijvoorbeeld de leiding? Met welke werkvormen zorg je voor een interactief, boeiend en verrassend verkoopoverleg? En hoe leg je vervolgacties vast? Met een managementtraining van Coach+Result ontwikkel je jouw skills als leidinggevende. Zodat je het beste uit je collega’s en uit jezelf haalt. Naast managementtrainingen bieden we ook diverse verkooptrainingen en communicatietrainingen. Om je op ieder vlak te laten groeien. Van het behouden van je huidige klantenbestand tot het overtuigen van leads.

Meer weten over het verkoopoverleg?

Wil je meer en betere resultaten behalen met jouw team? In een persoonlijk gesprek vertellen wij je graag hoe wij jou en je team kunnen ondersteunen met resultaatgerichte trainingen en teamtrajecten. Afspraak maken? Neem contact met ons op.