Spring naar content

Hoe herken je de DISC gedragsstijlen in jouw team?

Wil je jouw team beter leren kennen op basis van de DISC gedragsstijlen? Een goed team heeft een prettige samenwerking en vergroot daarmee het zelfsturend vermogen in het bedrijf. Persoonlijke ontwikkeling bij ieder van je collega’s kan een belangrijke rol spelen in de samenwerking. Wist je dat een team het best samengesteld kan worden uit alle vier de gedragsstijlen? We geven je in dit artikel inzicht in de deze vier gedragsstijlen van DISC. Zo kun jij jouw eigen gedragsstijl, maar ook van jouw collega’s herkennen.

Wat is DISC?

In de wereld van persoonlijkheidsmodellen is de DISC-methode een van de meest gebruikte en populaire methoden. DISC is een afkorting die staat voor Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. Deze gedragsstijlen zijn gebaseerd op de psychologische theorie dat persoonlijkheid bestaat uit verschillende aspecten van gedrag, die in combinatie met elkaar leiden tot unieke individuele persoonlijkheden.

De 4 DISC gedragsstijlen

Iedere DISC gedragsstijl heeft een andere manier van communiceren en handelen. Deze gedragsstijlen zijn als volgt:

Dominantie – Rood

Mensen met een dominante gedragsstijl zijn doelgericht, competitief en assertief. Ze zijn gericht op het nemen van beslissingen en het bereiken van resultaten. Ze hebben een hoge energie en zijn vaak heel direct in hun communicatie. Mensen met een dominante gedragsstijl willen graag de leiding nemen en hebben een groot vertrouwen in hun eigen capaciteiten.

Invloed – Geel

Mensen met een invloedrijke gedragsstijl zijn sociaal, extravert en enthousiast. Ze zijn gericht op het maken van contacten en het onderhouden van relaties. Ze hebben een hoge energie en zijn vaak heel expressief in hun communicatie. Mensen met een invloedrijke gedragsstijl willen graag gezien en gewaardeerd worden en hebben een groot vermogen om anderen te beïnvloeden.

Stabiliteit – Groen

Mensen met een stabiele gedragsstijl zijn kalm, geduldig en betrouwbaar. Ze zijn gericht op stabiliteit en harmonie en hebben een sterke behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. Mensen met een stabiele gedragsstijl hebben een natuurlijke neiging om anderen te ondersteunen en zijn vaak erg behulpzaam. Ze hebben een goed vermogen om te luisteren en hebben een groot inlevingsvermogen.

Conformiteit – Blauw

Mensen met een conformistische gedragsstijl zijn precies, analytisch en objectief. Ze zijn gericht op het naleven van regels en procedures en hebben een sterke behoefte aan duidelijkheid en precisie. Mensen met een conformistische gedragsstijl zijn vaak perfectionistisch en vinden het belangrijk om hun werk op een nauwkeurige en zorgvuldige manier te doen.

Tips om DISC gedragsstijlen te herkennen op je werk

Onderstaande tips helpen je bij het herkennen van de gedragsstijlen van je collega’s. Hierdoor kun jij je zo nodig je gedrag en communicatie aanpassen op wat de ander nodig heeft. De tips zijn ook geschikt om iemands kwaliteiten naar voren te laten komen.

Tip 1: werktempo

Iemand met een rustig tempo heeft vaak een S of C stijl en iemand met een snel tempo wil snel resultaten zien en neemt initiatief.

Tip 2: communicatie

Luister naar iemands communicatie. Dit kan belangrijke informatie geven welke DISC gedragsstijl iemand heeft. Over het algemeen hoort controle bij een D-stijl, erkenning bij een I-stijl, acceptatie bij een S-stijl en nauwkeurigheid bij een C-stijl.

Tip 3: kwaliteiten

Leiderschap en doelgericht? Dit zie je vaak terugkomen bij de dominantie gedragsstijl. Iemand met een Invloedstijl is enthousiast, overtuigend en inspirerend. Werk afmaken voordat diegene aan iets anders begint, luisteren en teamwerk zijn eigenschappen van de stabiliteitsstijl. Goed kunnen plannen, analyseren en integreren zijn herkenningspunten van een conformiteitsstijl.

Tip 4: mens- of taakgericht

Mensen die wat meer taakgericht zijn, waarbij ze zich richten op doelen en feiten hebben vaak een D- of C-stijl en collega’s die wat meer mensgericht zijn hebben over het algemeen vaak een I- of S-gedragsstijl. Zij zijn meer bezig met mensen en goede relaties op het werk.

Jouw eigen gedragsstijl leren kennen?

Ben jij enthousiast geworden over de DISC gedragsstijlen en wil je hier meer over weten? Volg onze training Stijlflexibel communiceren en ga op zoek naar jouw DISC profiel. Liever met je complete team aan de slag? We bieden ook ontwikkeltrajecten voor complete teams. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag een persoonlijk advies gesprek aan.