Spring naar content

Klantverhaal Würth Nederland

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationale handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider. Inmiddels heeft de Würth Groep wereldwijd meer dan 400 ondernemingen in meer dan 80 landen. Würth Nederland heeft meer dan 38.000  klanten waarvoor dagelijks 1800 zendingen worden verstuurd.

Würth is een vooruitstrevende organisatie en is altijd op zoek naar verbetering. Constante verbetering in producten, services en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Voor Würth is opleiding belangrijk, intern verzorgt het bedrijf ook trainingen aan de medewerkers, om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn en om een optimaal bedrijfsresultaat te behalen. Vanuit deze behoefte aan ontwikkeling van het personeel is de samenwerking met Coach+Result ontstaan.

 

Aanleiding

De samenwerking met Würth is ontstaan vanuit de wens om de Key Account Managers nog betere handvatten te geven om de gesprekken met de relaties naar een nog hoger niveau te tillen en te zorgen voor een langdurige samenwerking bij zowel prospects als bij bestaande relaties. In samenwerking met Michel Huibers, Head Key Account Manager bij Würth, is een uitgebreid verbetertraject opgesteld. Het doel is een uniforme werkwijze die zorgt voor optimalisatie van de klantbeleving en groei voor Würth Nederland.

 

Michel Huibers: “Onze keuze viel al snel op Coach+Result. Het verbetertraject stopt niet na de trainingsdagen en er wordt gestuurd op blijvende verbetering. Bovendien sluit het traject erg goed aan op onze interne opleidingsmogelijkheden”

 

Getting results. How?

Het verbetertraject van de Key Account Managers is opgedeeld in drie stappen: een intensieve tweedaagse training, gevolgd door individuele coaching en afsluitend een eindevaluatie in de vorm van een assessment. Daarnaast hebben alle deelnemers toegang gekregen tot de online leeromgeving van Coach+Result voor extra begeleiding.

 

Stap 1: Training Face-to-face Acquisitie en Relatiebeheer

De Key Account Managers zijn gestart met de tweedaagse training Face-to-face Acquisitie en Relatiebeheer. Tijdens deze trainingen is 70% interactief waarbij concreet geoefend wordt met onder andere: hoe presenteer jij jezelf, het stellen van kwalitatief goede vragen, commerciële signalen herkennen en benutten en het hanteren van een gesprekstructuur. Tussen beide trainingsdagen zit een periode van twee weken om de theorie in de praktijk toe te passen.

De interactieve opzet zorgt ervoor dat deelnemers meer motivatie hebben om te leren en kennis te delen, wat ook erg goed naar voren is gekomen bij Würth.

 

Stap 2: Individuele coaching

Na afloop van de training is iedere Key Account Manager individueel gecoacht door middel van Powercoaching. Waarom? Omdat we weten dat we zo het beste uit iedere medewerker halen. Deze coaching heeft online plaatsgevonden en hierbij is de trainer ingegaan op de individuele leerdoelen en hoe medewerkers deze kunnen bereiken. In dit onderdeel spelen rollenspellen een belangrijke rol, omdat daarbij praktijksituaties kunnen worden nagebootst. Uit deze sessies zijn ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd die leiden tot verdere groei in kwaliteit.

 

Stap 3: Assessment

De deelnemers hebben het traject afgesloten met een evaluatie: zijn de gestelde doelen bereikt? In een uitgebreide assessment heeft iedere Key Account Manager gepresenteerd welke doelstellingen hij of zij wil bereiken, inclusief een plan van aanpak om dit doel te behalen. De dag is aangevuld met rollenspellen en een eindevaluatie. Deze fase van het traject hebben de medewerkers als erg prettig ervaren en ze hebben hier veel van geleerd.

 

Blijvend resultaat

Bij Coach+Result richten we ons niet zomaar op verbetering, maar op blijvend resultaat: concrete verandering. Dit is ook de reden dat Würth voor Coach+Result gekozen heeft. Voor blijvend resultaat is interne verankering door medewerkers én management vereist. Om dit te realiseren bij Würth Nederland heeft Michel Huibers, Head Key Account Management, een aanvullend traject gevolgd. Dit traject richt zich op het verder begeleiden en coachen van de Key Accountmanagers op basis van de aangeleerde vaardigheden vanuit Coach+Result.

 

Result

 

Michel Huibers: “Het belangrijkste wat ik zelf toch wel heb geleerd tijdens het traject is het vrijmaken van tijd voor coaching. In mijn agenda heb ik vaste momenten gemarkeerd om ervoor te zorgen dat we het geleerde toepassen in de praktijk. Daarnaast hebben we diverse ontwikkelpunten meegenomen in onze strategie voor komend jaar. Zo verbeteren we de vaardigheden van onze Key Account Managers iedere drie maanden met aanvullende training op basis van dit verbetertraject. Ook toetsen we in hoeverre geleerde vaardigheden worden toegepast in de praktijk.”

Al met al hebben de Key Account Managers en hun leidinggevende veel van het verbetertraject met Coach+Result geleerd. Ze houden zich op dit moment bezig met het proces van interne verankering, maar we zien veel bereidheid én competentie om de kwaliteit van klantgesprekken verder te verbeteren. Wij blikken terug op een succesvolle samenwerking en hebben veel vertrouwen in de klantrelaties van de Key Account Managers van Würth.

 

Ook jouw team verbeteren?

Ben jij enthousiast geworden van dit klantverhaal en wil jij ook jouw team verbeteren? Er zijn verschillende verbetertrajecten mogelijk bij Coach+Result. Denk hierbij aan verkoop, klantbeleving, management, teamontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling. We sparren graag een keer met je welk traject bij jou of jouw team past. Neem contact met ons op via info@coachresult.nl.

 

Je bent nooit uitgeleerd!

Ontdek onze bijpassende trainingen.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.