Spring naar content

Coachen van medewerkers op de werkplek

Coaching ‘on the spot’

Coaching ‘on the spot’ is een intensieve manier van ‘begeleiden’ van medewerkers op de werkplek. Met behulp van coaching krijgen zowel de leidinggevenden als medewerkers, inzicht in de competenties van medewerkers en in hoe deze verder te ontwikkelen. Medewerkers worden tijdens de coachingsessie geobserveerd en ondersteund bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kunnen zij (nieuwe) vaardigheden eigen maken en/of verder ontwikkelen. Het doel van de individuele coachingsessie op de werkplek, is het borgen van de nieuw geleerde vaardigheden in de dagelijkse praktijk van medewerkers om een blijvende verbetering te realiseren. Voor effectief leren moeten namelijk drie ‘bouwstenen’ aanwezig zijn: weten, willen en kunnen. Een verandering begint met kennis over wat de deelnemer gaat leren. Wat weet hij/zij al wel? Wat nog niet? En belangrijk, wat gaat het de deelnemer opleveren?

Waarom kiezen voor coaching op de werkplek?

Uit onderzoek is gebleken dat coaching een positief effect heeft op leren en op de prestaties van medewerkers. Vooral op de individuele prestaties. Tijdens een coachingsessie maken zij direct de vertaalslag naar de praktijk. Dit leidt tot een verbetering in de vaardigheden en daarmee ook tot een verbetering van het persoonlijk resultaat. Daarnaast heeft coaching een positief effect op de persoonlijke effectiviteit, het zelfvertrouwen, de tevredenheid en motivatie van medewerkers (Jones, Woods & Guillaume, 2015). En daarmee ook op psychische klachten als stress en burn-out (Rietveld & van Rooijen-Mutsaers, 2012). Het loont dus om te investeren in het coachen van medewerkers!

Wat zijn de voordelen van coachen op de werkplek?

Naast het positieve effect op leren en de prestaties van medewerkers, heeft coaching ‘on the spot’ verschillende voordelen. De trainer-coach coacht en begeleidt medewerkers individueel, hierdoor ervaren zij geen druk om te presteren voor een groep. De sessie is volledig gericht op situaties die zich voordoen in hun dagelijkse praktijk, omdat de coaching plaatsvindt op de eigen werkplek. De werkzaamheden gaan dus gewoon door en er is continuïteit op de werkvloer. Ook ervaren medewerkers direct wat het toepassen van de vaardigheden hen oplevert. De één-op-één sessies vergen meer persoonlijke inspanning van iedere medewerker en daarmee dus een hoge mate van commitment.

Meer weten?

Wil je meer weten over een individueel coachtraject voor je team of jezelf? Onze trainers infomeren je graag. Neem contact op via de contactpagina of bel naar 076 – 231  01 00.

 

Je bent nooit uitgeleerd!

Ontdek onze bijpassende trainingen.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.