Coaching voor je team

Om tot échte verandering te komen, coacht en begeleidt de trainer-coach jouw medewerkers in de praktijk. Daar waar het ertoe doet; op de werkplek! Iedere coachsessie wordt toegespitst op de ontwikkelbehoefte van de medewerker en het coachtraject beslaat circa 2 maanden.

Vertaalslag naar de praktijk

De voordelen op een rij
Waarom kiezen voor coachen van medewerkers op de werkplek?

  • Een hoge mate van commitment om het geleerde toe te passen in de praktijk;
  • De continuïteit op de werkplek blijft gewaarborgd;
  • Verbetering van medewerkers op individueel niveau;
  • Verhoogde motivatie bij medewerkers door aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
  • Een degelijk startpunt voor de direct leidinggevende om het stokje van de trainer-coach over te nemen en te zorgen voor interne boring;
  • Een stapsgewijze, blijvende verbetering van commerciële vaardigheden.

 

Het coachtraject

De coachtrajecten van Coach+Result richten zich op de verbetering van gespreksvaardigheden zowel telefonisch als face-to-face, de verbetering van coachingsvaardigheden of persoonlijke ontwikkeling. Het traject start met een individuele coachsessie, waarin de trainer-coach de medewerkers coacht en begeleidt bij het toepassen van de ‘nieuw’ geleerde vaardigheden in  hun dagelijkse praktijk. Op deze manier ervaren zij direct wat het toepassen hen oplevert. Binnen twee weken ontvangen zowel de medewerkers als de leidinggevende een uitgebreide rapportage. Hierin staat alles beschreven wat besproken is en een persoonlijk ontwikkelplan met concrete doelen en acties.

 

Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor het coachen van jouw medewerkers? Neem dan contact op met een van onze trainer-coaches, zij vertellen je graag meer. Bel naar 076 – 231 01 00 of stuur een e-mail.

Ja, ik wil meer weten over:

  • Coachen op gespreksvaardigheden telefonische en/of face-to-face
  • Coachen op coachingsvaardigheden
  • Coachen op persoonlijke ontwikkeling