Spring naar content

De 10 valkuilen van een coach

Wat houdt ‘coach’ zijn eigenlijk in? En wanneer ben je een goede coach? Volgens Van Dale betekent ‘coach’ oefenmeester. Het woord ‘oefen’ geeft aan dat het hier gaat om het praktisch oefenen, het woord ‘meester’ duidt aan dat de coach een leidende en sturende rol heeft. Coaching is een directe en praktische manier van leren. Niet de kennis staat centraal, maar de wegen om die op de beste manier en op het juiste moment te gebruiken.

Een ding mag duidelijk zijn, het is niet gemakkelijk om een goede coach te zijn! We hebben de 10 grootste valkuilen van een coach op een rij gezet:

Valkuil 1. Onderwijzen in plaats van sturen

Hoe meer je weet, kent en kunt, des te groter het risico dat je een medewerker gaat onderwijzen, in plaats van hem of haar te sturen. Laat je medewerkers zelf ontdekken en ervaren wat zij moeten doen, in plaats van ze te vertellen wat ze moeten doen.

 Valkuil 2. Selectief coachen

Coach niet alleen de minder goed presterende medewerkers, maar focus je ook op de goed scorende medewerkers. Op die manier geef je hen de bevestiging dat zij het goed doen en geef je ze de mogelijkheid zich nog verder te verbeteren. Ook het uitstellen van coaching als alles ‘goed’ verloopt is een valkuil.

Valkuil 3. Onvoldoende bewust zijn van voorbeeldgedrag

Medewerkers voelen het feilloos aan als woorden en daden niet overeenkomen. Een coach die maximale betrokkenheid van de medewerkers heeft, is een coach die zich voortdurend bewust is van zijn of haar eigen gedrag en van het effect van dit gedrag op (commitment van) zijn mensen.

Valkuil 4. Toegeven aan weerstand tegen coaching

Veel medewerkers weten wat ze hebben en dat biedt hen rust en zekerheid. Daarom tonen zij soms (of vaak) weerstand tegen verandering. Zoek uit wat de oorzaak is voor de weerstand en ga daarmee aan de slag. Behandel de oorzaak, niet het symptoom.

Valkuil 5. Psychologie beoefenen

Richt je op waarneembaar gedrag en handelingen en geef hierop feedback. Uiteraard is oprecht luisteren en een empathische instelling van belang, maar verlies je niet in psychologische uiteenzettingen.

Valkuil 6. Doelen zijn niet uitdagend genoeg

Wil je het beste uit mensen halen, dan zullen ze geprikkeld moeten worden. Doelen die te uitdagend zijn, zorgen voor stress en mogelijk tot het blokkeren van het leerproces. Doelen die te weinig uitdaging bevatten, leiden tot inefficiënte werkwijzen en afnemende motivatie.

Valkuil 7. Het ‘Er-is-geen-betere-dan-ikzelf’ syndroom

Het lijkt alsof medewerkers die op jou lijken gemakkelijk te coachen zijn, omdat je snel met elkaar op één lijn zit. Deze overeenstemming is echter ook een valkuil. Want elke medewerker is uniek in zijn of haar motivatie. En het is juist de motivatie die bepaalt in hoeverre hij of zij zich in de praktijk gaat verbeteren.

Valkuil 8. Het is voor de medewerker onduidelijk wat een verandering hem of haar zal opleveren

Mensen veranderen pas écht iets aan de werkwijze als daar een noodzaak toe is. Het is dus belangrijk dat je je medewerkers deze noodzaak laat inzien. Coachen is als het ware ‘verkopen’. Je ‘verkoopt’ het voordeel van de verandering aan je medewerker. Hoe beter je dit doet, des te sneller zal zijn/haar werkwijze daadwerkelijk veranderen in de praktijk.

Valkuil 9. Uitstellen / Ad-hoc coaching

Stel je coachingsessies niet uit! Ben je bewust van het belang van voorbeeldgedrag. Als jij een hoge inzet van je medewerkers wil bij het realiseren van de gestelde doelen, toon dan dezelfde grote inzet om de coachingsessies op de geplande tijdstippen te laten plaatsvinden.

Valkuil 10. Afspraken niet nakomen

Afspraken die worden gemaakt in het kader van coaching moeten te allen tijde worden nagekomen! Je kunt pas van je medewerkers verwachten dat zij hun afspraken nakomen (en hun doelen realiseren) als jij laat zien dat je dat zelf ook doet. Practise what you preach!

De trainingen van Coach+Result

In onze training ‘Effectief coachen en begeleiden’ leer je op planmatige wijze intern te coachen en begeleiden, zodat je nieuw aangeleerde vaardigheden in de dagelijkse praktijk van je medewerkers kunt verankeren. Schrijf je in via onze website of neem contact op met info@coachresult.nl voor meer informatie.

Je bent nooit uitgeleerd!

Ontdek onze bijpassende trainingen.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.