Spring naar content

Effectief coachen van medewerkers

Het coachmodel

Coaching en begeleiding is een continu proces en de uitkomst ervan is afhankelijk van het succes van elke tussenliggende stap. Wil je een succesvol coachgesprek voeren, doorloop dan de 5 stappen van het coachmodel zoals hieronder beschreven. Hierdoor zullen je gesprekken effectiever zijn en niet meer tijd in beslag nemen dan nodig is.

1. Competentiekader bepalen

In de eerste stap bepaal je het competentiekader. Welke vaardigheden zijn belangrijk in telefoon en/of face-to-face communicatie? En welke normen hanteer je om het gewenste resultaat te bereiken? Ofwel: binnen welk kader gaat coaching plaatsvinden. Door te focussen op specifieke onderdelen, maak je voor je medewerkers duidelijk waar je naartoe wilt.

2. Observeren van de huidige situatie

Nu je ingekaderd hebt op welke vaardigheden de coaching betrekking heeft en welke normen je hierbij hanteert, ga je de huidige situatie observeren. Dit doe je om erachter te komen op welke punten een medewerker zich verder kan ontwikkelen. Je kunt telefoon- en/of face-to-face gesprekken op verschillende manieren observeren. Voorbeelden zijn: het opnemen van gesprekken, meeluisteren/observeren op de werkplek of rollenspellen.

3. Analyseren en bespreken van alternatieven

Vervolgens ga je, wat je geobserveerd hebt, analyseren/evalueren. Tijdens de analyse bespreek je alternatieven om te komen tot verbetering. Houd hierbij rekening met het eerder bepaalde competentiekader.

4. Consensus bereiken over te behalen doelen

In de vierde stap maak je duidelijke afspraken en een goede planning. Zowel de manager/coach als de medewerker staan achter de gestelde doelen. Formuleer naast het einddoel ook de tussenstappen die gaan leiden naar dit doel. Als je succesvol subdoelen bereikt, motiveert dit om je einddoel te behalen. Formuleer de doelen altijd SMART (Specifiek Meetbaar,  Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

5. Houding/motivatie

Tijdens coaching is de medewerker degene die het werk moet doen, de manager/coach is de stuwende klacht achter de prestaties van een medewerker. Pas wanneer er echt sprake is van commitment (inzet), wordt er een blijvende verandering tot stand gebracht. In een goed coachgesprek leid jij jouw medewerker naar de fase van ‘bewust onbekwaam’. Je maakt hem bewust van zijn manier van handelen en van de dingen die hij anders (beter) kan aanpakken. Vooral in deze fase heeft je medewerker ondersteuning nodig. Verandering van vaste routines geeft namelijk ongemak. En het vergt een fikse dosis doorzettingsvermogen en motivatie van je medewerker om zich hier doorheen te slaan en zich een nieuwe, verbeterde werkwijze eigen te maken.

Meer weten over de training Effectief Coachen en Begeleiden voor je team? Of ben je op zoek naar een training voor jezelf? Onze trainers vertellen je graag meer, neem contact op.

 

Je bent nooit uitgeleerd!

Ontdek onze bijpassende trainingen.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.