Spring naar content

Hoe motiveer je medewerkers?

Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. We willen ze allemaal. Maar hoe motiveer je medewerkers nou echt? Hoe inspireer je ze en haal je het maximale uit je team? In dit artikel geven we je concrete tips voor het motiveren van jouw medewerkers. Zodat jij het maximale uit je team kan halen.

Medewerkers motiveren

Hoe staat het met jouw motivatie?

Voordat we beginnen over het motiveren van medewerkers, zetten we één stapje terug. Het is namelijk van belang eerst te kijken naar jouw eigen motivatie. Hoe gemotiveerd ben jij als manager of coach? Het coachen, ontwikkelen en begeleiden van (commerciële) medewerkers is een activiteit die alleen maar succesvol kan zijn als jij er ook daadwerkelijk energie en tijd in kunt en wilt steken.

Hoeveel tijd kan of, beter gezegd, wil je vrijmaken?

De tijd en energie die jij bereid bent er in te steken, hangt in grote mate af van het geloof dat je hebt in talentontwikkeling en de mate waarin je ervan overtuigd bent dat het uiteindelijk (verkoop)rendement geeft. Investeren in coaching betekent dat je medewerkers zich kunnen (door)ontwikkelen. Bovendien blijkt in de praktijk dat een goed intern opgeleide medewerker een hogere mate van loyaliteit heeft ten opzichte van zijn bedrijf en minder snel het bedrijf zal verlaten, omdat hij weet dat hij zich kan blijven ontwikkelen.

Individuele coaching vraagt dus commitment en persoonlijke interesse van de coach in zijn medewerker(s). Dan kun je pas jouw medewerkers motiveren. Coaching is pas succesvol als je de drive hebt om anderen beter en meer succesvol te maken!

Motivatoren

In een onderzoek van enkele jaren geleden werd aan 2.500 medewerkers gevraagd naar de belangrijkste motivator op het werk.

Bijna één derde van de medewerkers noemde als belangrijkste motivator: ‘een manager met visie en waarden’. Verder werd nog genoemd: ‘eigen verantwoordelijkheid’, ‘erkenning door de manager’, ‘bonussen’ en ‘gerespecteerd worden’.

Je merkt het al. Jouw rol als manager is van groot belang bij het motiveren van medewerkers.

Medewerker(s) motiveren

Motivatie betekent ‘enthousiasme voor een taak’, ofwel: drijfkracht. Gemotiveerde medewerkers hebben de wil om succesvol te zijn. Ze zijn gedreven om hun best te doen. Laten we eerst eens een luchtbel doorprikken: een coach kan een medewerker niet motiveren. Motivatie is namelijk iets innerlijks, waarover alleen de medewerker zelf controle heeft. Motivatie kan wel geactiveerd en aangewakkerd worden. Omdat iemand pas verandert als hij gemotiveerd is om te veranderen, zul je als coach van elke medewerker de individuele motivatie moeten kennen en aanspreken. Pas dan krijg je van deze persoon commitment en begint het veranderingsproces.

Als ik wil, presteer ik beter dan als ik moet. Ik wil iets voor mezelf, ik moet iets voor jou.

Hoe krijg je inzicht in de drijfveren van je medewerkers?

Eenvoudig: door persoonlijke interesse en door dichtbij je medewerkers te staan. Je krijgt inzicht in wat jouw mensen daadwerkelijk beweegt door:

  1. Naast formele ook informele contacten met elke medewerker te onderhouden.
  2. Veel te vragen en te luisteren.
  3. Benaderbaar te zijn.
  4. Scheidingslijnen tussen management en medewerkers af te schaffen (bijvoorbeeld grote kantoren en eigen parkeerplaatsen voor managers).
  5. Naar suggesties en ideeën te vragen (en ernaar te luisteren).
  6. Reacties uit te lokken op jouw ideeën.
  7. Iets van jezelf te laten zien (actie = reactie. Als jij iets van jezelf laat zien, zijn anderen bereid ook iets van zichzelf te laten zien).

Bekijk ook onze artikelen over de 10 valkuilen van een coach en tips voor gestructureerd coachen voor meer informatie.

Let’s go!

Na dit artikel is je hopelijk al iets meer duidelijk hoe jij je medewerkers kan motiveren. Kan je toch nog wat ondersteuning gebruiken? We bieden diverse managementtrainingen. Hierin leer je effectief coachen en begeleiden, waarbij we ons richten op coachend leidinggeven. Daarnaast is het mogelijk om je medewerkers verder te versterken met bijvoorbeeld een verkooptraining of training persoonlijke ontwikkeling. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend voorstel op maat!

 

Je bent nooit uitgeleerd!

Ontdek onze bijpassende trainingen.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.