Spring naar content

Visie op leren

Coach + Result gaat uit van de kracht van de individu en zal daarom altijd in het leerproces samenwerken met individuele medewerkers om hen te inspireren en te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Het leertraject richt zich altijd op het behalen van concrete doelen. Wij werken met de praktijk als uitgangspunt en geloven in de sociaal cognitieve leertheorie; hierin wordt benadrukt dat mensen leren door observatie van anderen. Wij geloven dat het leerproces nieuwsgierigheid moet opwekken, plezier moet geven en veranderbereidheid tot stand moet brengen en oefeningen in trainingen heel praktisch, ‘hands-on’ en direct herkenbaar en bruikbaar in de eigen praktijk moet zijn. De route die wij volgen is om deelnemers te laten exploreren in deze oefeningen waardoor inzichtelijk wordt waarin deelnemers al vaardig zijn en waarin niet of deels. Dit alles in een veilige leeromgeving, waarin medewerkers samen met een vertrouwde trainer-coach, door ‘trial and error’ kunnen ontdekken waarom bepaalde zaken anders en beter kunnen. Door deelnemers aan een training vervolgens periodiek te coachen en te voorzien van feedback, kan een blijvende verbetering in zowel attitude als vaardigheid worden bereikt.

Daarnaast vinden wij dat mensen zich optimaal ontwikkelen als zij deel uitmaken van een sterk en goed communicerend team. Daarom besteden wij aandacht aan het delen van successen en het creëren van een klimaat waarin binnen een team ideeën ter verbetering worden aangedragen en besproken. Met onze online leeromgeving bieden wij elke deelnemer de mogelijkheid om op de momenten die zij kiezen zelfstandig aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt zelfregulatie gestimuleerd.

Om het effect van een ontwikkeltraject te maximaliseren, leggen we vooraf de nadruk op het behalen van doelen en verwachtingen, het vaststellen van kennisniveaus en het kiezen van de juiste werkvormen. Dit wordt in het voortraject in samenspraak met leidinggevenden, HR functionarissen en de individuele deelnemer bepaald.

Na afloop van de trajecten ligt de focus op de overdracht van de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden naar de werkvloer, de evaluatie van het traject zelf en de gerealiseerde resultaten bij de deelnemers. Prioriteit daarbij is het borgen van de aangeleerde vaardigheden. Dit faciliteren wij door medewerkers en/of leidinggevende de tools aan te reiken om de aangeleerde vaardigheden intern verder te ontwikkelen.